Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Btw-positie van leden van Raden van Toezicht

12 mei 2021

Eind vorige week werd bijgaand besluit door de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Het besluit biedt meer duidelijkheid over de btw-positie van leden van Raden van Toezicht (en andere toezichthoudende functies). Het besluit volgt op een arrest van 13 juni 2019 van het Europese Hof van Justitie en uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2020. 


Onderzoek naleving VITP Toezichtcode, doet u ook mee?

10 mei 2021

De Monitoring Commissie van VITP doet dit jaar een onderzoek naar de naleving van onze Toezichtcode. Hieronder vindt u de link naar de samen met onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) opgezette enquête.

Vul hier de vragenlijst in.

Doet u ook mee? De enquête begint met een aantal algemene vragen en daarna krijgt u een aantal vragen die u kunt invullen voor elk pensioenfonds waar u intern toezicht houdt (als niet-uitvoerend bestuurder, lid van de Raad van Toezicht of als visiteur).


Versterking onafhankelijk intern toezicht nodig

11 februari 2021

De VITP vindt het belangrijk dat alle deelnemers op een evenwichtige manier en begrijpelijke wijze de overgang kunnen maken naar het nieuwe pensioen. De vertegenwoordiging van alle groepen van deelnemers is naar de mening van VITP in het voorliggende Wetsvoorstel nog niet adequaat geregeld. VITP vindt het een gemiste kans dat onafhankelijk intern toezicht geen expliciete rol heeft gekregen in de besluitvorming. 


Nieuwe voorzitter en bestuursleden

22 september 2020

Tijdens de ALV op 21 september 2020 zijn Nelly Altenburg en Erik Klijn als bestuurslid afgetreden en zijn Peter de Groot, Mila Hoekstra en Kees Scheepens als bestuurslid van de VITP benoemd.


VITP en het coronavirus

8 april 2020

Voor de toezichthouders in de pensioensector hebben de maatregelen die zijn genomen door de overheid directe invloed op de werkzaamheden en het bestuur van VITP wenst iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere tijd.

 


Geslaagd jaarcongres VITP

30 september

Op 30 september organiseerde de VITP haar 8e jaarcongres met als thema "lessons learned". Sprekers waren Marry de Gaay Fortman, Wendy de Jong, Shaktie Rambaran Mishre en Rienk Goodijk. Onder leiding van dagvoorzitter Wendy de Jong was er volop gelegenheid voor discussie en onderling gesprek en zo onze eigen lessons learned te formuleren. Lees nu het verslag.


VITP jaarcongres: 'Lessons Learned'

30 september 2019

Het 8e jaarcongres aan van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) op maandag 30 september 2019  met Marry de Gaay Fortman, Wendy de Jong, Shaktie Rambaran Mishre en Rienk Goodijk.


Intern toezicht bij pensioenfondsen naar een hoger plan

VITP-Toezichtcode gemoderniseerd

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe VITP-Toezichtcode geeft weer wat haar leden zien als principes voor goed intern toezicht. Ook niet leden en andere belanghebbenden worden opgeroepen deze principes te hanteren. 


Atlas Governance Pensioenfondsen

4 april 2019

De VITP heeft in samenwerking met Nationaal Register, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioen­federatie, SPO, Sprenkels & Verschuren de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.


VITP maakt zich sterk voor meer diversiteit bij pensioenfondsen

12 december 2018

De VITP onderschrijft de noodzaak van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen en andere organen van een pensioenfonds. Hiermee steunt zij de oproep van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die  onder meer is neergelegd in de hernieuwde Code Pensioenfondsen.


Benoeming nieuw bestuurslid

Jobert Koomans

Tijdens de ALV op 13 maart 2018 is Jobert Koomans benoemd als opvolger van Piet Hein Oyens, die bijna 6 jaar lid is geweest van het bestuur.


Afscheid bestuurslid VITP

Piet Hein Oyens

Op 13 maart 2018 hebben we afscheid genomen van Piet Hein Oyens als bestuurslid. Vanaf de oprichting was hij betrokken bij VITP en het bestuur bedankt hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.


Rapport werking VITP- Toezichtcode

2016

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.