Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

VITP jaarcongres: 'Lessons Learned'

30 september 2019

Met veel plezier kondigen wij het 8e jaarcongres aan van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP), dat zal plaatsvinden op maandag 30 september 2019 (12.00-18.00 uur, Antropia te Driebergen).met Marry de Gaay Fortman, Wendy de Jong, Shaktie Rambaran Mishre en Rienk Goodijk.


Intern toezicht bij pensioenfondsen naar een hoger plan

VITP-Toezichtcode gemoderniseerd

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe VITP-Toezichtcode geeft weer wat haar leden zien als principes voor goed intern toezicht. Ook niet leden en andere belanghebbenden worden opgeroepen deze principes te hanteren. 


Atlas Governance Pensioenfondsen

4 april 2019

De VITP heeft in samenwerking met Nationaal Register, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioen­federatie, SPO, Sprenkels & Verschuren de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.


VITP maakt zich sterk voor meer diversiteit bij pensioenfondsen

12 december 2018

De VITP onderschrijft de noodzaak van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen en andere organen van een pensioenfonds. Hiermee steunt zij de oproep van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die  onder meer is neergelegd in de hernieuwde Code Pensioenfondsen.


Benoeming nieuw bestuurslid

Jobert Koomans

Tijdens de ALV op 13 maart 2018 is Jobert Koomans benoemd als opvolger van Piet Hein Oyens, die bijna 6 jaar lid is geweest van het bestuur.


Afscheid bestuurslid VITP

Piet Hein Oyens

Op 13 maart 2018 hebben we afscheid genomen van Piet Hein Oyens als bestuurslid. Vanaf de oprichting was hij betrokken bij VITP en het bestuur bedankt hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.


Rapport werking VITP- Toezichtcode

2016

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.