Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

ALV VITP stemt in met intrekken VITP-code na integratie met Code Pensioenfondsen

Donderdag 23 november

Op 23 november jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van de VITP ingestemd met het voorstel van het bestuur van de VITP om de VITP-toezichtcode, als aparte code in de pensioensector, per 1 januari 2024 in te trekken. Een historisch besluit volgens VITP-voorzitter Peter de Groot.


Congresverslag: De toegevoegde waarde van toekomstgerichtheid toezicht

Wat is de rol van toezichthouders van pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe stelsel?  Niet alleen de punt van de schoen poetsen, maar kijken naar overmorgen, zo kwam naar voren tijdens het tiende VITP-jaarcongres op 11 september 2023. Welk bestaansrecht heeft het fonds ná de transitie? ‘De strategische vragen blijven onderbelicht.’


Jubileum Jaarcongres 'Toekomstgericht toezicht in een wijzigend landschap'

Maandag 11 september

Met Gerard van Olphen - voorzitter RvC Volksbank en ASR, Leo Epskamp - senior partner van Custom Management. Een panel bestaande uit Edward Snieder (Sprenkels & Verschuren), Henriëtte de Lange (Juridisch loket) en Jacqueline Verhulst (VITP) gaat met elkaar en de zaal de dialoog aan over de vraag hoe we (beter?) kunnen samenwerken in de sector om de transitie succesvol af te ronden. Onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam.


Geslaagde themabijeenkomst ‘De rol van het intern toezicht in de WTP transitie’ bij Lifetri

Maandag 19 juni

Op maandag 19 juni waren we als VITP te gast bij Lifetri in Maarssen.

De leden van de VITP werden van harte welkom geheten door Philippe Wits, CEO van Lifetri. Lifetri is een Nederlandse verzekeraar die deelnemers van pensioenfondsen langetermijn zekerheid en koopkrachtbehoud biedt en een betekenisvolle rol wil spelen in hun leven. Deze missie sluit mooi aan bij de principes van de VITP. De mooie en centraal gelegen locatie was uitstekend bereikbaar, zo bleek ook uit de goede opkomst. Maar misschien was die ook wel te danken aan het actuele onderwerp van de themamiddag: De rol van het intern toezicht in de WTP transitie. 


Interne toezichthouders woedend over indexatie-brief AFM

Interne toezichthouders van veertien pensioenfondsen kregen van de AFM een aantekening, omdat er vorig jaar niet goed is gecommuniceerd over indexaties. Beroepsvereniging VITP is verbijsterd. ‘Dit voelt als een publieke schandpaal.’


Bijeenkomsten 2023

Bekijk ook de sfeerbeelden!

Elk jaar organiseert de VITP een aantal ledenbijeenkomsten met actuele thematiek. Eenmaal per jaar organiseert de VITP een jaarcongres, ook toegankelijk voor mensen die (nog) geen lid zijn van VITP. Dit jaar organiseert de VITP haar jaarcongres op maandag 11 september. Lees de agenda voor 2023 en bekijk de sfeer impressies (video). 


Themabijeenkomst “ONS KENT ONS” 16 februari 2023

Op onze themabijeenkomst “ONS KENT ONS” 16 februari 2023 is iedereen welkom! Ook niet-leden. We willen graag dat de leden van VITP en de niet-leden met elkaar kunnen kennismaken. Ieder VITP-lid kan, zonder kosten, een of meerdere introducees meenemen.


‘Anticipeer nu al op de normen van straks’

Congresverslag Jaarcongres VITP 26 september 2022

Toezichthouders in de pensioensector worden geconfronteerd met een stelselherziening, een toenemende zorgplicht, dreigende procedures door claimstichtingen en de groeiende druk van klimaatactivisten. Hoe kunnen ze daarmee omgaan én het vertrouwen in de sector herstellen? Die vraag stond centraal tijdens het tiende VITP-jaarcongres. ‘Zorg dat je een goed verhaal hebt als actievoerders zeggen: ‘Hé boomers, wat doen jullie tegen klimaatverandering?’        


Welke rol heeft het intern toezicht bij het herstel van vertrouwen?

Jaarcongres 26 september

Dit jaar organiseerde de VITP een jaarcongres wat de focus legt op het herstel van vertrouwen in de pensioensector en de rol van de intern toezichthouder daarbij. Met o.a. Bianca van der Goes, director binnen de pensioenpraktijk van PwC en Mark van Baal, CEO Follow This en namens de AFM Jan Berndsen en Ingrid Mertens.


NUB-ers als toezichthouders Hoe past deze pet?

Video interviews

Op 4 april vond de ALV en themabijeenkomst plaats in Madurodam. Het bestuur was verheugd om de leden weer fysiek te kunnen ontmoeten en direct een aantal NUB'rs kennis te laten maken met onze vereniging in de themabijeenkomst met het onderwerp 'NUB-ers als toezichthouders Hoe past deze pet?', bekijk de video-interviews:


Themabijeenkomst 4 april 2022 NUB-ers als toezichthouders

Hoe past deze pet?

Bij deze VITP bijeenkomst staan de NUB-ers en de fondsen met een omgekeerd gemengd model (ook wel one-tier model) centraal! Iedere toezichthouder met interesse in het omgekeerd gemengd model is van harte welkom.


Resultaten onderzoek naleving VITP Toezichtcode

27 september 2021

Op 1 juli 2014 is de eerste VITP-Toezichtcode in werking getreden. In 2016 heeft de VITP een monitoringcommissie ingesteld die periodiek verslag uitbrengt over de naleving en eventueel aanbevelingen doet over aanpassing van de VITP-Toezichtcode. In 2021 is in opdracht van de monitoringcommissie door onderzoeksbureau SEO een enquête gehouden onder intern toezichthouders in de pensioensector. 


Resultaten VITP-leden enquête beloning intern toezicht pensioenfondsen

27 september 2021

Op 27 september organiseerde de VITP haar 9e jaarcongres met als thema 'Toezichthouden op de transitie (die inmiddels is begonnen)'. Hier werden ondermeer de resultaten besproken van enquête beloning van de VITP klankbordgroep door Kees Scheepens en Ansfried Snijders. Bekijk hier de presentatie met resultaten van Kees Scheepens en Ansfried Snijders en het bijbehorende deel van het congresverslag.


VITP jaarcongres: 'Toezichthouden op de transitie (die inmiddels is begonnen)'

27 september 2021

Op 27 september organiseerde de VITP haar 9e jaarcongres met als thema 'Toezichthouden op de transitie (die inmiddels is begonnen)'. Sprekers waren Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom, Wim Teeuwissen, Herialt Mens, Kees Scheepens, Ansfried Snijders en Marianne Meijer. Lees nu het verslag.


Nieuw besluit over de btw-positie van toezichthouders

9 september 2021

Op 2 augustus 2021 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-positie van leden van raden van toezicht, raden van commissarissen, bezwaaradviescommissies en toetsings-, geschillen- en vergelijkbare commissies (hierna: toezichthouder(s)). Dit besluit is een verduidelijking en uitbreiding van het besluit van 28 april 2021 waar we u eerder via onze site over hebben bericht.


Btw-positie van leden van Raden van Toezicht

12 mei 2021

Eind vorige week werd bijgaand besluit door de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Het besluit biedt meer duidelijkheid over de btw-positie van leden van Raden van Toezicht (en andere toezichthoudende functies). Het besluit volgt op een arrest van 13 juni 2019 van het Europese Hof van Justitie en uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2020. 


Onderzoek naleving VITP Toezichtcode, doet u ook mee?

10 mei 2021

De Monitoring Commissie van VITP doet dit jaar een onderzoek naar de naleving van onze Toezichtcode. Hieronder vindt u de link naar de samen met onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) opgezette enquête.

Vul hier de vragenlijst in.

Doet u ook mee? De enquête begint met een aantal algemene vragen en daarna krijgt u een aantal vragen die u kunt invullen voor elk pensioenfonds waar u intern toezicht houdt (als niet-uitvoerend bestuurder, lid van de Raad van Toezicht of als visiteur).


Versterking onafhankelijk intern toezicht nodig

11 februari 2021

De VITP vindt het belangrijk dat alle deelnemers op een evenwichtige manier en begrijpelijke wijze de overgang kunnen maken naar het nieuwe pensioen. De vertegenwoordiging van alle groepen van deelnemers is naar de mening van VITP in het voorliggende Wetsvoorstel nog niet adequaat geregeld. VITP vindt het een gemiste kans dat onafhankelijk intern toezicht geen expliciete rol heeft gekregen in de besluitvorming. 


Nieuwe voorzitter en bestuursleden

22 september 2020

Tijdens de ALV op 21 september 2020 zijn Nelly Altenburg en Erik Klijn als bestuurslid afgetreden en zijn Peter de Groot, Mila Hoekstra en Kees Scheepens als bestuurslid van de VITP benoemd.


VITP en het coronavirus

8 april 2020

Voor de toezichthouders in de pensioensector hebben de maatregelen die zijn genomen door de overheid directe invloed op de werkzaamheden en het bestuur van VITP wenst iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere tijd.

 


Geslaagd jaarcongres VITP

30 september

Op 30 september organiseerde de VITP haar 8e jaarcongres met als thema "lessons learned". Sprekers waren Marry de Gaay Fortman, Wendy de Jong, Shaktie Rambaran Mishre en Rienk Goodijk. Onder leiding van dagvoorzitter Wendy de Jong was er volop gelegenheid voor discussie en onderling gesprek en zo onze eigen lessons learned te formuleren. Lees nu het verslag.


VITP jaarcongres: 'Lessons Learned'

30 september 2019

Het 8e jaarcongres aan van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) op maandag 30 september 2019  met Marry de Gaay Fortman, Wendy de Jong, Shaktie Rambaran Mishre en Rienk Goodijk.


Intern toezicht bij pensioenfondsen naar een hoger plan

VITP-Toezichtcode gemoderniseerd

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de VITP-Toezichtcode gemoderniseerd. De nieuwe VITP-Toezichtcode geeft weer wat haar leden zien als principes voor goed intern toezicht. Ook niet leden en andere belanghebbenden worden opgeroepen deze principes te hanteren. 


Atlas Governance Pensioenfondsen

4 april 2019

De VITP heeft in samenwerking met NR de governance expert, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioen­federatie, SPO, Sprenkels & Verschuren de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.


VITP maakt zich sterk voor meer diversiteit bij pensioenfondsen

12 december 2018

De VITP onderschrijft de noodzaak van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen en andere organen van een pensioenfonds. Hiermee steunt zij de oproep van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die  onder meer is neergelegd in de hernieuwde Code Pensioenfondsen.


Benoeming nieuw bestuurslid

Jobert Koomans

Tijdens de ALV op 13 maart 2018 is Jobert Koomans benoemd als opvolger van Piet Hein Oyens, die bijna 6 jaar lid is geweest van het bestuur.


Afscheid bestuurslid VITP

Piet Hein Oyens

Op 13 maart 2018 hebben we afscheid genomen van Piet Hein Oyens als bestuurslid. Vanaf de oprichting was hij betrokken bij VITP en het bestuur bedankt hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.


Rapport werking VITP- Toezichtcode

2016

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.