Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Elk jaar organiseert de VITP een aantal ledenbijeenkomsten met actuele thematiek. Eenmaal per jaar organiseert de VITP een jaarcongres, ook toegankelijk voor mensen die (nog) geen lid zijn van VITP. Zie hieronder de agenda. VITP leden lezen meer informatie in de agenda van het ledengedeelte.

 


2024

25 januari (15-17 uur)

Themabijeenkomst "Pensioencommunicatie voor, tijdens en na de transitie met speciaal aandacht voor de rol van intern toezicht" met aansluitend een netwerkborrel.

18 maart (16-17 uur)

Online kennissessie: Stakeholdermanagement voor wat betreft de WTP bij pensioenfonds Vervoer (met RvT, VO, Cao-partijen en andere stakeholders). Met Kees Scheepens.

11 april (14-17 uur)

Themabijeenkomst met Leen Paape over verantwoording van Intern Toezicht.

ALV + Themabijeenkomst en netwerkborrel

3 juni (16-17 uur)

Online kennissessie over aansprakelijkheid voor Intern Toezicht, met Roland de Greef.

20 juni (15-17 uur)

Themabijeenkomst en netwerkborrel: “Hoe kom je tot evenwichtige belangenafweging en wat is de rol en verantwoordelijkheid van intern toezicht daarbij”. 

9 september (16-17 uur)

Online kennissessie

30 september (12-17 uur) ’Schuivende panelen in het zeggenschap’

Jaarcongres, Antropia Driebergen

Op 30 september a.s. organiseert VITP in de middag het jaarlijks congres (12:00-17:00 uur) met als onderwerp ‘Governance’. Als intern toezichthouders nemen wij waar dat de vertegenwoordiging van deelnemersgroepen verschuift. Gepensioneerden willen nadrukkelijker dan voorheen opkomen voor hun eigen belangen. Het VO heeft een verzwaard adviesrecht gekregen en fracties binnen het VO kunnen hun stem separaat laten horen. Hoewel nog erg dun zijn er inmiddels ook organisaties die jongeren vertegenwoordigen die trachten te voldoen aan de pensioenwet om hoorrecht te verkrijgen. Kortom schuivende panelen waar in het verleden de vakbonden de belangen van alle deelnemers vertegenwoordigden. Schuivende panelen die ook passen bij het feit dat de risico’s van een goed pensioen worden gelegd bij de deelnemers.

Drie sprekers geven deze middag hun beeld vanuit een eigen perspectief.

Noteert u de datum alvast in uw agenda? De locatie is Antropia te Driebergen.

Aanmelden is al mogelijk via een bericht aan info@vitp.nl

11 november (16-17 uur)

Online kennissessie

28 november (14-17 uur)

ALV + Themabijeenkomst en netwerkborrel

 

Sfeerimpresssies eerdere bijeenkomsten:

Maandag 4 april 2022 (14-17 uur, Madurodam)

ALV + Themabijeenkomst (themabijeenkomst ook toegankelijk voor niet-leden) 
NUB-ers als toezichthouders Hoe past deze pet?

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van de middag:

 

Maandag 26 september 2022 (12-17 uur)

VITP Jaarcongres (óók niet-leden zijn van harte welkom)

'Welke rol heeft het intern toezicht bij het herstel van vertrouwen?'

Lees het verslag en bekijk de video hieronder: