Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Elk jaar organiseert de VITP een aantal ledenbijeenkomsten met actuele thematiek. Eenmaal per jaar organiseert de VITP een jaarcongres, ook toegankelijk voor mensen die (nog) geen lid zijn van VITP. Zie hieronder de agenda voor 2021.

Donderdag 28 januari                

Online Themabijeenkomst

Woensdag 7 april                        

Online ALV + Themabijeenkomst

Donderdag 24 juni                      

Themabijeenkomst 

Maandag 27 september (middag)        

Jaarcongres, Antropia Driebergen

Donderdag 25 november           

ALV + Themabijeenkomst