Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Jaarcongres 26 september

Welke rol heeft het intern toezicht bij het herstel van vertrouwen?

 

In de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt bevestigd wat we al langer wisten: “Het vertrouwen in pensioenfondsen is mager.”

Bestuurders hebben te maken met maatschappelijke druk. Wat voor soort toezichthouder helpt de bestuurder het in hem gestelde vertrouwen waar te maken? Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor een minder zeker pensioen, althans een meer fluctuerend pensioen. Zorgt dat voor meer vertrouwen? In het nieuwe stelsel wordt van deelnemers verwacht dat zij keuzes maken. Op wie kan de deelnemer vertrouwen bij het maken van die keuzes?

 

Dit jaar organiseerde de VITP een jaarcongres wat de focus legt op het herstel van vertrouwen in de pensioensector en de rol van de intern toezichthouder daarbij. Programma (klik ook hier)

De AFM nam ons mee ten aanzien van gedragstoezicht en de relatie van pensioenfondsen met hun deelnemers. Aan de hand van de guidance bij keuzebegeleiding (later in het jaar verwacht) concretiseert de AFM wat wordt verstaan onder gedragstoezicht en hoe een fonds dient om te gaan met een open norm.

Namens de AFM: Jan Berndsen en Ingrid Mertens (verantwoordelijk voor keuzebegeleiding).

 

Zorgplicht en Wft - Ervaringen met advisering over financiële planning uit de verzekeringssector. Wat kunnen wij leren van de ervaringen uit deze sector?
We hebben Bianca van der Goes bereid gevonden haar ervaringen met de Wft te delen. Zij is Director Risk & Pensions binnen de pensioenpraktijk van PwC en heeft daarvoor 14 jaar als advocaat geadviseerd (en geprocedeerd) over de zorgplicht onder de Wft.

 

Druk van de maatschappij op de bestuurder: hoe ver willen actievoerders gaan? - Maatschappelijke druk is niet altijd in het belang van de deelnemer. Hoe gaat de bestuurder daarmee om en hoe kan het intern toezicht het bestuur met raad terzijde staan?

Mark van Baal (foto rechts) nam ons mee in zijn verhaal. Mark van Baal is oprichter van vereniging Follow This. Als oprichter en CEO van Follow This vertegenwoordigt Mark van Baal ruim 8.000 aandeelhouders die een duurzame koers voor de olie-industrie voor ogen hebben.

Lees hier alle presentaties, een congresverslag volgt nog.