Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Jaarcongres 26 september

Welke rol heeft het intern toezicht bij het herstel van vertrouwen?

 

In de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt bevestigd wat we al langer wisten: “Het vertrouwen in pensioenfondsen is mager.”

Bestuurders hebben te maken met maatschappelijke druk. Wat voor soort toezichthouder helpt de bestuurder het in hem gestelde vertrouwen waar te maken? Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor een minder zeker pensioen, althans een meer fluctuerend pensioen. Zorgt dat voor meer vertrouwen? In het nieuwe stelsel wordt van deelnemers verwacht dat zij keuzes maken. Op wie kan de deelnemer vertrouwen bij het maken van die keuzes?

 

Dit jaar organiseert de VITP een jaarcongres wat de focus legt op het herstel van vertrouwen in de pensioensector en de rol van de intern toezichthouder daarbij.

 

Programma

Ons programma van het jaarcongres valt uiteen in drie blokken. In elk van deze blokken wordt een ander thema belicht, dat kan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de pensioensector.

 

BLOK 1 

Druk van de maatschappij op de bestuurder: hoe ver willen actievoerders gaan? - Maatschappelijke druk is niet altijd in het belang van de deelnemer. Hoe gaat de bestuurder daarmee om en hoe kan het intern toezicht het bestuur met raad terzijde staan?

Mark van Baal neemt ons mee in zijn verhaal. Mark van Baal is oprichter van vereniging Follow This. Als oprichter en CEO van Follow This vertegenwoordigt Mark van Baal ruim 8.000 aandeelhouders die een duurzame koers voor de olie-industrie voor ogen hebben.

BLOK 2

Zorgplicht en Wft - Ervaringen met advisering over financiële planning uit de verzekeringssector. Wat kunnen wij leren van de ervaringen uit deze sector?

We hebben Bianca van der Goes bereid gevonden haar ervaringen met de Wft te delen. Zij is Director Risk & Pensions binnen de pensioenpraktijk van PwC en heeft daarvoor 14 jaar als advocaat geadviseerd (en geprocedeerd) over de zorgplicht onder de Wft.

BLOK 3

AFM - Het gedragstoezicht van de AFM op de gewenste veranderingen van bestuurders en intern toezichthouders. Daarnaast gaat de AFM ook in op de guidance bij keuzebegeleiding die de AFM in het najaar publiceert.

 

Wij verwachten dat door de discussies met u in de zaal, wij gezamenlijk tot meer ideeën komen om als intern toezichthouder te helpen bij het herstel van het vertrouwen in de pensioensector.

 

Locatie en datum

Antropia te Driebergen

Maandag 26 september 2022

12:00 uur           Ontvangst met lunch

13:00 uur           Start programma

17:00 uur           Afsluiting met borrel

 

Aanmelden

U bent harte welkom, de kosten voor uw deelname bedragen €95,- excl. btw.

Aanmelden kan via het formulier.