Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Atlas Governance Pensioenfondsen

De VITP heeft in samenwerking met NR de governance expert, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.

De Atlas Governance Pensioenfondsen is de opvolger van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uit 2014 en is gericht op bestuur, toezicht en verantwoording van pensioenfondsen. De Atlas heeft als doel brede ondersteuning te geven aan de pensioensector en haakt aan op wetgeving en bestaande en nieuw in te richten digitale kennisbanken en trainingspraktijken. De Atlas bestaat uit een hardcopy boek en een online versie en sluit aan op nieuwe innovatieve leerplatformen zoals SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van NR de governance expert.


Interessante websites