Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Statuten

Op 12 april 2012 is de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector officieel opgericht onder toeziend oog van de notaris. Op 24 juni 2015 is een statutenwijziging doorgevoerd.

Document openen (PDF)


Huishoudelijk reglement

Tijdens de Algemene Vergadering op 31 oktober 2012 is het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Document openen (PDF)


Visie op visitatie

De leden van de VITP hebben op 3 november 2016 tijdens de ALV de Visie op visitatie vastgesteld.

Document openen PDF)