Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

12 mei 2021

Eind vorige week werd bijgaand besluit door de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Het besluit biedt meer duidelijkheid over de btw-positie van leden van Raden van Toezicht (en andere toezichthoudende functies). Het besluit volgt op een arrest van 13 juni 2019 van het Europese Hof van Justitie en uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2020. Op grond van het besluit zijn individuele leden van Raden van Toezicht geen btw-ondernemer indien en voor zover de leden van de Raad van Toezicht alleen gezamenlijk bevoegd zijn om beslissingen te nemen en toezicht te houden. Dat betekent dat over de werkzaamheden als toezichthouder geen btw hoeft te worden gerekend. Indien je naast toezichthoudende werkzaamheden ook andere, wel btw-plichtige werkzaamheden verricht, kan dit mogelijk anders liggen.

Op de site van een collega-toezichthoudende vereniging, de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (vtw.nl) ) staat een meer uitgebreide toelichting die afgestemd is met Deloitte.

We raden VITP-leden aan de eigen fiscaal adviseur te raadplegen bij twijfel omtrent de btw-positie en hoe om te gaan met reeds in rekening gebrachte btw.