Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Intervisie: Leren over vallen en opstaan bij intern toezicht 

Doe ook mee! (deelname is voorbehouden aan VITP-leden)

Vanuit de VITP-commissie Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling: In VITP-verband zijn vier intervisiegroepen met ieder vijf tot zes deelnemers actief. De ervaringen met het werken in deze groepen worden door de deelnemers (m/v) als zeer positief ervaren. Het met collega’s sparren verrijkt en geeft, zoals vanuit de groepen opgemerkt wordt, extra energie. Het levert voor de meesten dan ook een stuk persoonlijke ontwikkeling en verdieping op het terrein van intern toezichthouden op.

Lees meer in het ledengedeelte.