Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

27 september 2021

Op 1 juli 2014 is de eerste VITP-Toezichtcode in werking getreden. In 2016 heeft de VITP een monitoringcommissie ingesteld die periodiek verslag uitbrengt over de naleving en eventueel aanbevelingen doet over aanpassing van de VITP-Toezichtcode. In 2021 is in opdracht van de monitoringcommissie een enquête gehouden onder intern toezichthouders in de pensioensector. Onderzoeksbureau SEO heeft de door de monitoringcommissie opgestelde enquête uitgezet onder VITP-leden en niet leden die actief zijn als toezichthouder in de pensioensector en heeft inmiddels een rapport over de uitkomsten uitgebracht. Bekijk hier de presentatie van de resultaten zoals gedeeld op het VITP jaarcongres 27 september 2021.

De onderwerpen van de enquête waren:

  • algemene informatie over de toezichthouders;
  • ervaring met diensten voor VITP-leden;
  • ervaring met de VITP-Toezichtcode;
  • toezichtervaringen met betrekking tot specifieke pensioenfondsen.

De resultaten worden 19 november 2021 besproken aan ronde tafels. De uitkomst van deze rondetafelgesprekken wordt begin 2022 bekend gemaakt.

  • Presentatie van de resultaten zoals gedeeld op het VITP jaarcongres 27 september 2021. klik hier