Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

De VITP is de beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector. De missie van de VITP is het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de rol die het intern toezicht daar in speelt en aan de ontwikkeling van Pension Fund Governance in zijn algemeenheid. Daartoe wil de VITP zich ontwikkelen tot het expertisecentrum voor intern toezicht. Als beroepsvereniging wil de VITP alle intern toezichthouders in de pensioensector verbinden. Op dit moment heeft de VITP 203 leden.

Het bestaansrecht van de VITP is er in gelegen om de kwaliteit van het interne toezicht in de pensioensector op niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren.

De VITP wordt door alle betrokken partijen, waar onder SZW, DNB en de Pensioenfederatie, gezien als de gekwalificeerde gesprekspartner voor intern toezicht en voor zaken betreffende Pension Fund Governance in zijn algemeenheid.

De VITP is onafhankelijk.

Terms of Reference