Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

10 mei 2021

De Monitoring Commissie van VITP doet dit jaar een onderzoek naar de naleving van onze Toezichtcode. Hieronder vindt u de link naar de samen met onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) opgezette enquête.

Vul hier de vragenlijst in.

Doet u ook mee? De enquête begint met een aantal algemene vragen en daarna krijgt u een aantal vragen die u kunt invullen voor elk pensioenfonds waar u intern toezicht houdt (als niet-uitvoerend bestuurder, lid van de Raad van Toezicht of als visiteur).

De invulling van het algemene deel van de enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen; de invulling van de fondsspecifieke vragen kost u ongeveer 10 minuten per fonds.

Wij stellen uw deelname uiteraard zeer op prijs. Wij verzoeken u daarnaast om uw collega intern toezichthouders die geen VITP-lid zijn en eventueel andere intern toezichthouders in uw netwerk die geen lid zijn op deze enquête te attenderen en hen te stimuleren ook de enquête in te vullen. Als u deze email doorstuurt, dan kunnen zij ook gebruik maken van de link naar de enquête.