Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Atlas Governance Pensioenfondsen

De VITP heeft in samenwerking met Nationaal Register, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.

De Atlas Governance Pensioenfondsen is de opvolger van de Toolkit Governance Pensioenfondsen uit 2014 en is gericht op bestuur, toezicht en verantwoording van pensioenfondsen. De Atlas heeft als doel brede ondersteuning te geven aan de pensioensector en haakt aan op wetgeving en bestaande en nieuw in te richten digitale kennisbanken en trainingspraktijken. De Atlas bestaat uit een hardcopy boek en een online versie en sluit aan op nieuwe innovatieve leerplatformen zoals SPO Perform van SPO en de Governance Kennisbank van Nationaal Register.

Uitgaven van derden

Falend toezicht in semipublieke organisaties?

Zoeken naar verklaringen

Rienk Goodijk
ISBN 9 789023 250067, uitgever Van Gorcum, 2012

Toezicht en de maatschappelijke onderneming

Balanceren in het krachtenveld

Willem van Leeuwen en Paul Simons
ISBN 9 789023 249375, uitgever Van Gorcum, 2012


Interessante websites