Interessante publicaties van derden:

  • Falend toezicht in semipublieke organisaties? Zoeken naar verklaringen
    Rienk Goodijk, ISBN 9 789023 250067, uitgever Van Gorcum, 2012
  • Toezicht en de maatschappelijke onderneming. Balanceren in het krachtenveld
    Willem van Leeuwen en Paul Simons
    ISBN 9 789023 249375, uitgever Van Gorcum, 2012