Statuten

Op 12 april 2012 is de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector officieel opgericht onder toeziend oog van de notaris. Op 24 juni 2015 is een statutenwijziging doorgevoerd. Indien u de statuten wilt nalezen, dan klikt u op deze link (PDF).

 

Huishoudelijk reglement

Tijdens de Algemene Vergadering op 31 oktober 2012 is het huishoudelijk reglement vastgesteld, klik hier.