Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

12 december 2018

Op 12 december heeft het bestuur een persbericht verstuurd met onderstaand statement inzake diversiteit,  zoals met de leden van VITP besproken op 14 november 2018.

De VITP onderschrijft de noodzaak van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen en andere organen van een pensioenfonds. Hiermee steunt zij de oproep van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, die  onder meer is neergelegd in de hernieuwde Code Pensioenfondsen.

De VITP gelooft dat een pensioenfondsbestuur aan kracht wint bij een diverse samenstelling. Dit komt doordat diversiteit de besluitvorming versterkt en verbetert. Daarnaast wordt door diversiteit de herkenbaarheid voor de deelnemers van een pensioenfonds groter, waardoor hun vertrouwen in het pensioenfonds toeneemt.  

De leden van de VITP zien toe op de uitvoering van de Code Pensioenfondsen door het pensioenfondsbestuur. Zij zien het als hun taak diversiteit nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van het bestuur en hen te stimuleren tot acties op dit terrein.

Zij doen dit door er bij besturen op aan te dringen om, bij voorkeur op zeer korte termijn, aan de slag te gaan met het maken van een stappenplan met concrete en realistische doelstellingen, zoals de Code Pensioenfondsen voorschrijft.

Ook zullen zij daarover in het jaarverslag over boekjaar 2018 rapporteren en een oordeel geven over de voortgang die het bestuur van het fonds heeft gerealiseerd met betrekking tot diversiteit.

Klik hier voor een pdf.