Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

30 september 2019

Met veel plezier kondigen wij het 8e jaarcongres aan van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP), dat zal plaatsvinden op maandag 30 september 2019 (12.00-18.00 uur, Antropia te Driebergen).

Een aantal gezaghebbende toezichthouders en governance-experts laten hun licht op het thema ‘Lessons Learned’ schijnen. Dit zijn:

Marry de Gaay Fortman zal een bijdrage leveren vanuit haar jarenlange toezichtervaring en haar ervaring als partner bij Houthoff advocaten. Zij is een veelgevraagd spreker over het onderwerp Corporate Governance. Zelf is zij is onder meer commissaris bij KLM, De Nederlandsche Bank en zet zich ook in voor diversiteit als voorzitter van de Stichting Topvrouwen.

Shaktie Rambaran Mishre gaat op het thema in vanuit de Pensioenfederatie, een belangrijke governancepartner in Pensioenland. Sinds dit jaar is zij voorzitter van de Pensioenfederatie en gaat vanuit die positie in op het onderwerp, maar brengt natuurlijk ook andere waardevolle ervaring mee als juriste en bedrijfskundige.

Rienk Goodijk (gevraagd) is buitengewoon hoogleraar Governance bij het Zijlstra Center van de VU Amsterdam, publiceert veel over toezicht en is zelf ook toezichthouder in meerdere sectoren. Hij is onderzoeker en consultant bij GITP.

Onder leiding van dagvoorzitter Wendy de Jong is er volop gelegenheid voor discussie en onderling gesprek en zo onze eigen lessons learned te formuleren, zodat wij een eigen balans rond dit thema kunnen opmaken en leren uit de geleerde lessen.

Deelname staat open voor toezichthouders van binnen en buiten de pensioensector, en bestuurders, directieleden, adviseurs, genodigden en andere belangstellenden. Voor leden van de VITP is de toegang gratis, niet-leden betalen € 150,00 ex. btw. 

U kunt zich hier aanmelden