Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

8 april 2020

Voor de toezichthouders in de pensioensector hebben de maatregelen die zijn genomen door de overheid directe invloed op de werkzaamheden en het bestuur van VITP wenst iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere tijd.

We houden de richtlijnen en aanwijzingen van de Nederlandse overheid en het RIVM nauwgezet in de gaten en acteren volgens deze richtlijnen. Onze ledenbijeenkomsten zullen we waar nodig doorschuiven of op een andere manier organiseren, onze leden ontvangen hierover nadere berichtgeving.

Indien u in uw werkzaamheden als toezichthouder aanloopt tegen zaken waarvoor de VITP-Toezichtcode geen of onvoldoende handvatten biedt dan kunt u zich tot de Klankbordgroep wenden door een mailtje te sturen naar code@vitp.nl.