Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

2016

De Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) heeft de werking van de VITP-Toezichtcode laten onderzoeken door de Erasmus School of Law. De VITP gaat met de conclusies en uitkomsten van het rapport aan de slag. De concrete uitwerking draagt bij aan het optimaliseren van intern toezicht bij pensioenfondsen. Goed intern toezicht draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering en daarmee aan herstel van het vertrouwen in pensioenfondsen.

De VITP is zeer tevreden over de gedegenheid van het onderzoek. Het rapport heeft bij de VITP geleid tot een goede discussie en visie op wat nadere invulling behoeft . Twee in te stellen commissies zullen een onderzoek starten naar een vorm van educatie en ontwikkeling en herijking van de huidige VITP-Toezichtcode. Het rapport is beschikbaar via deze link.