Beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector
Ledengedeelte
Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

22 september 2020

Tijdens de ALV op 21 september zijn Nelly Altenburg en Erik Klijn als bestuurslid afgetreden en zijn Peter de Groot, Mila Hoekstra en Kees Scheepens als bestuurslid van de VITP benoemd.

Nelly is de afgelopen jaren als voorzitter van de VITP het boegbeeld geweest van de VITP en ook Erik Klijn heeft als bestuurslid van het eerste uur zijn sporen verdiend. Lees het interview dat gepubliceerd is in onze vorige nieuwsbrief om meer over deze ervaren en bevlogen bestuursleden te lezen. Bestuurslid Jacqueline Verhulst neemt de taak als secretaris van Erik Klijn over.

Peter de Groot is de opvolger van Nelly en als zodanig benoemd als voorzitter van de VITP. Om het bestuur verder te versterken zijn Mila Hoekstra en Kees Scheepens benoemd als bestuurslid van de VITP. Met deze benoemingen is het VITP bestuur weer op volle sterkte.

Tijdens de ALV gaf de nieuwe voorzitter aan er zin in te hebben! Hij ziet er naar uit met dit bestuur als VITP bij te dragen aan een effectieve en plezierige uitoefening en verdere professionalisering van de functie van intern toezichthouder in de pensioensector.

Daarbij is de positionering van de VITP en het intern toezicht in het algemeen een aandachtspunt wat voortdurend in het oog gehouden wordt.