Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector

Jobert Koomans

Tijdens de ALV op 13 maart 2018 is Jobert Koomans benoemd als opvolger van Piet Hein Oyens, die bijna 6 jaar lid is geweest van het bestuur.

Jobert is een zeer ervaren actuaris die partner is geweest bij Towers Watson en de Nederlandse praktijk heeft geleid. Hij is in 2014 gestopt bij Towers Watson en heeft besloten om zijn kennis en ervaring van de pensioenmaterie in te zetten in bestuurs- en toezichtfuncties in de pensioensector.
Sinds 2014 is hij werkzaam als uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen, expert bestuurder Risicomanagement bij Bpf Bouw (tot medio 2017) en als lid van de Raad van Toezicht van SPNG, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel. Daarnaast geeft hij samen met zijn compagnon Hendrik Jan Kaal strategie adviezen in de pensioensector en is hij docent bij de RSM Certified Pensioenexecutive opleiding van de Erasmus Universiteit.

Jobert: "Veel dank aan de interne toezichthouders in de pensioensector voor mijn benoeming tot bestuurslid van de VITP. Ik heb veel zin om samen met mijn collega bestuurders Nelly Altenburg, Pierre Akkermans, Erik Klijn en Henriette de Lange te werken aan de ambitieuze beleidsplannen van de VITP om de kwaliteit van het toezichtswerk voortdurend verder te verbeteren en alle interne toezichthouders in de pensioensector te verbinden."